ممکن است با مصرف نکردن جودوسر بیماری را در بدن خود پرورش دهید

به دلیل کمبود جو دوسر، اگر محصول حاوی جو دو سر فاقد گلوتن دارای گواهی GFCO باشد، خطر بیشتری نسبت به قبل وجود دارد که ممکن است سطوح ناایمن گلوتن را در خود داشته باشد.

جو پرک دوسر صبحانه کشاورزان جوی دوسر کمتری می کارند و آن را با محصولات سودآورتری مانند ذرت تعویض می کنند.

زمین های کشاورزی خشکسالی هایی را تجربه کرده اند که منجر به هجوم ملخ ها و آتش سوزی شده است.

جو دو سر پرک محبوبیت شیر ​​جو دوسر بر عرضه جو دوسر تأثیر گذاشته است، هم قیمت ها را افزایش داده و هم در دسترس بودن جو دوسر باکیفیت مورد استفاده برای تولید محصولات غذایی بدون گلوتن را کاهش داده است.

این مسائل جو دو سر گلستان  هم روی جو دو سر پروتکل خلوص و هم بر جوهای مرتب شده مکانیکی تأثیر می گذارد.

(برای درک تفاوت، به مقاله ما مراجعه کنید: آیا جو و آرد جو دوسر بدون گلوتن هستند؟)
کمبود جو بدون گلوتن
چندین رویداد کشاورزی اخیر و در حال انجام منجر به کمبود محصول شده است که ممکن است بر افراد بدون گلوتن تأثیر بگذارد. با هدایت ماموریت خود برای آسان‌تر کردن زندگی برای همه افرادی که بدون گلوتن زندگی می‌کنند، مجموعه‌ای از گزارش‌ها را در مورد کمبود محصولات منتشر خواهیم کرد.

جو دوسر پرک نیمه آماده ممکن است مستقیماً بر در دسترس بودن محصولات بدون گلوتن تأثیر بگذارد، به ویژه آنهایی که توسط سازمان صدور گواهینامه بدون گلوتن (GFCO) تأیید شده‌اند. .

اگر از گلوتن موجود در غذاهای حاوی گندم، جو و چاودار اجتناب می کنید، به احتمال زیاد غلات جایگزین مانند ذرت، برنج و جو را مصرف می کنید. در این گزارش اول، ما بر کمبود جو تمرکز خواهیم کرد و برخی از شرایطی را که بر در دسترس بودن جوی باکیفیت برای تولید محصولات غذایی ایمن بدون گلوتن تأثیر گذاشته است، بیان خواهیم کرد.

این مسائل هم روی جو دو سر پروتکل خلوص و هم بر جوهای مرتب شده مکانیکی تأثیر می گذارد. (برای درک تفاوت، به مقاله ما مراجعه کنید: آیا جو و آرد جو دوسر بدون گلوتن هستند؟)

در اینجا به برخی از عوامل موثر در کمبود جو دوسر اشاره می کنیم که اکثر آنها طی چندین سال در حال تکامل بوده اند.

  • منابع:
    1. The Shortage of Gluten-Free Oats
  • تبلیغات: 
  1. نقش اصلی سوهان عسلی در جشنها و سنتهای مختلف
  2. ۱۰ اصل مهمی که افراد شاد در زندگی فراموش نمی کنند
  3. چگونه راز موفقیت ثروتمندان را بفهمیم
  4. جایگاه انواع کلم در صیفی جات و منشا آن در بیماریها!