کشف پسته قزوین امروز از جنس طلا در مقبره فرعون مصر

کشت پسته قزوین امروز را می توان با انواع مختلف مدیریت خاک انجام داد. در اراضی خشک سنتی، خاک کشت می شود.

معمولاً از یک گاوآهن با صفحه سست یا گاوآهن فرعی برای یک یا دو مسیر عمیق استفاده می کند تا خاک را فشرده کند و باعث ورود آب شود. علاوه بر این، کشت مزرعه مکرر در تابستان برای کنترل علف های هرز انجام می شود.

اما کاشت پسته با پوشش زمین فقط در خیابان و یا در کل پشت بام نیز امکان پذیر است. در این نوع جابجایی، برش مکرر ضروری است.

پسته

آنها اجازه پوشش را می دهند و از رشد بیش از حد جلوگیری می کنند. یک علف کش کامل بهترین گزینه برای جلوگیری از علف های هرز در اطراف درختان است.

بسته به گونه، نیاز آبی پسته بین 300 تا 600 میلی متر است. عموماً در مناطق خشک این نیازها با تأسیسات آبیاری 4000 تا 6500 متر مکعب در هکتار تأمین می شود.

آبیاری محلی برای کشت پسته بسیار مناسب است. با این روش آبیاری می توان از غرقاب جلوگیری کرد. به آبیاری مکرر زیاد بهتر از آبیاری کوچک مکرر پاسخ می دهد.

پسته یک محصول بسیار روستایی است. بنابراین آفات و بیماری ها تأثیر کمی بر آن دارند. آفات اصلی حشرات گزنده هستند که در تابستان فعال هستند و به پوست آسیب می رسانند.

امیدوارم با این اطلاعات بتوانید در مورد کشت پسته و ویژگی های آن بیشتر بدانید.